Szanowni Państwo-mieszkańcy gminy Kaczory.


27 października 2006r. odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy kadencji 2002-2006, w tym też dniu o godz. 24:00 Rada Gminy Kaczory zakończyła swoje urzędowanie , ponieważ na ten dzień przewidziano zakończenie kadencji tej Rady.
W związku z zakończeniem działalności naszej Rady Gminy ja przekazałem serdeczne podziękowania wszystkim radnym za zaangażowanie i pełne oddanie sprawom naszego społeczeństwa. Wszyscy radni naszej kadencji byli niezwykle zaangażowani w sprawy naszej gminy, każdemu radnemu zależało na tym aby wszystkim naszym mieszkańcom żyło się dobrze i aby każdy mieszkaniec był zadowolony z tego, że mieszka na terenie gminy Kaczory. W tym celu radni Rady Gminy Kaczory podejmowali wiele inicjatyw w realizacji zadań, które przyczyniały się do poprawy warunków życia naszym mieszkańcom. Należy wspomnieć choćby o rozwiązaniach oświatowych- myślę ,że zorganizowanie oświaty na terenie naszej gminy może być przykładem dla wszystkich gmin w Polsce-7 przedszkoli na terenie gminy zapewnia mieszkańcom możliwość przyjęcia wszystkich dzieci a umożliwienie przebywania w przedszkolu dzieciom z rodzin słabiej usytuowanych sprawiło, ze w przedszkolach jest 80% dzieci w wieku 3-6 lat. Warunki lokalowe szkół również są bardzo dobre a Rada Gminy co roku przeznaczała znaczne środki budżetowe na ich polepszanie. W minionej kadencji Rady Gminy udało się zrealizować wiele znaczących inwestycji , do najważniejszych należą:

-dokończenie kanalizowania wszystkich miejscowości na terenie gminy.

-pobudowanie nowej drogi z Kaczor do Piły

-budowa ulic w Dziembówku

-przebudowa dróg i ulic w miejscowości Kaczory

-odbudowa lub budowa chodników bądź dróg w miejscowościach Morzewo , Dziembowo,

Rzadkowo, Równopole, Śmiłowo Jeziorki, Zelgniewo

-dokończenie budowy drogi z Dziembowa do Piły-Kalina

Szanowni Państwo!

Trudno rozliczyć wszystkie zadania , które udało się zrealizować w minionej kadencji , ale chociaż te, które wymieniłem są imponujące i uważam ,że wszyscy radni mogą być dumni z tego, że spełnili swój obowiązek wobec swoich mieszkańców. Dlatego ja w imieniu własnym jaki i wszystkich mieszkańców gminy serdecznie im dziękuję za współpracę , chcę podkreślić , że tylko taka współpraca i tylko przy takim wsparciu ze strony Rady można było realizować tyle inwestycji w tak krótkim czasie . Dziękuję, dziękuję kochani Wam , życzę Wam wszystkim i Waszym rodzinom wiele zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu codziennym.

Szanowni Państwo- mieszkańcy gminy Kaczory

Mój krótki felieton uważam również jako ostatni w obecnej kadencji, ponieważ za kilka tygodni skończy się również kadencja wójta i dlatego serdecznie wszystkim dziękuję za współpracę za wspieranie mnie w mojej działalności . Dziękuję wszystkim mieszkańcom naszej gminy za to co razem zrobiliśmy i za nasze wspólne osiągnięcia. Przepraszam również tych , których w jakikolwiek sposób kiedykolwiek uraziłem lub poczuli się źle za moją przyczyną, zapewniam, że nigdy nie było moim celem ani zamierzieniem sprawienie komukolwiek bólu .

Wszystkim mieszkańcom naszej gminy życzę zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu codziennym.


Z serdecznymi pozdrowieniami

Brunon Wolski
(wójt gminy Kaczory)