Szanowni Państwo-mieszkańcy gminy Kaczory.


W ostatnim czasie na terenie naszej gminy miało miejsce wiele ważnych znaczących wydarzeń.


  1. 27 sierpnia odbyły się dożynki gminne w Rzadkowie, gdzie niemal wszyscy mieszkańcy naszej gminy przybyli do tej gospodarnej miejscowości aby oddać cześć naszym rolnikom za ich codzienny trud i oddanie pracy na roli, dzięki którym mamy chleb i inne produkty niezbędne do życia. Jeszcze raz drodzy rolnicy składam Wam serdeczne podziękowania za wszystko co robicie w imieniu własnym i wszystkich mieszkańców gminy Kaczory. Dziękuję serdecznie mieszkańcom Rzadkowa za doskonałe przygotowanie uroczystości gościnność którą podziwiali wszyscy goście. Serdecznie dziękuje przede wszystkim za trud poniesiony w przygotawaniu tej uroczystości sołtysowi wsi panu Mirosławowi Kopertowiczowi , członkom Rady Sołeckiej wsi Rzadkowo, gospodarzom dożynek pani Annie Piosik i panu Mirosławowi Porzeckiemu oraz wszystkim mieszkańcom . Serdeczne podziękowania składam również wszystkim sołtysom poszczególnych wsi z gminy Kaczory i delegacjom którzy przybyli do Rzadkowa z wieńcami. Wszystkim rolnikom naszej gminy oraz ich rodzinom życzymy wiele oraz wszelkiej pomyślności, oraz tego, aby ich trudna praca była coraz bardziej opłacalna.

  2. Drugim, ważnym wydarzeniem jakie odbyło się na terenie naszej gminy był I Turniej Gmin Powiatu Pilskiego, który odbył się w Śmiłowie. Do Śmiłowa przyjechały wszystkie gminy powiatu pilskiego oprócz miasta Piły. Uważam ,że pod względem organizacyjnym turniej przebiegał na poziomie wzorowym i wszystkie drużyny z poszczególnych gmin były usatysfakcjonowane czemu dawali wyraz wójtowie i burmistrzowie poszczególnych gmin, dlatego serdecznie dziękuję wszystkim którzy przyczynili się do organizacji tego turnieju , dziękuje przede wszystkim mieszkańcom Śmiłowa za bardzo serdeczne przyjęcie wszystkich ekip jak również wszystkich którzy byli w tym dniu w Śmiłowie. Szczególnie serdeczne podziękowania kieruję do tych wszystkich , którzy zechcieli reprezentować naszą gminę w tym turnieju, myślę ,że w słowach nie jestem w stanie wyrazić swojej wdzięczności tym bardziej, że nasza ekipa zajęła I miejsce , co zwłaszcza w tym „trudnym” dla nas roku przydał się , bardzo taki sukces, dlatego dziękuję Wam serdecznie za Waszą postawę i godne reprezentowanie nas wszystkich w tym turnieju. Dziękuję w imieniu wszystkich mieszkańców naszej gminy.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Brunon Wolski
(wójt gminy)