Szanowni Państwo –mieszkańcy gminy Kaczory
         17 marca odbyła się sesja Rady Gminy na której udzielono absolutorium wójtowi gminy-czyli mnie. Jednak ja uważam, że na pracę, za którą uzyskałem absolutorium składa się zaangażowanie całego kolektywu, który ze mną współpracuje i wspiera mnie w swoich działaniach, a więc to absolutorium jest oceną za całokształt pracy, przede wszystkim sołtysów, rad sołeckich poszczególnych wsi wszystkich instytucji działających na terenie naszej gminy- a więc strażaków, sportowców , pań zrzeszonych w kołach gospodyń wiejskich, młodzieży, pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek budżetowych (GZEASziP, ZUWIK,OK, GOPS, Biblioteka), bo przecież my wszyscy ,razem wnosimy wkład w rozwój naszej małej ojczyzny-jaką jest nasza gmina w myśl hasła „Nasza gmina-mój dom”. Wszystkim tym , którzy ze mną współdziałali lub wspierali mnie w moich poczynaniach w 2005 roku składam serdeczne podziękowania. Szczególnie serdecznie dziękuję za wsparcie ze strony naszej Rady Gminy oraz przewodniczącemu Rady panu Stefanowi Kowalowi, ponieważ bez wsparcia Rady realizowanie zadań jakie zrealizowaliśmy w 2005 r. byłoby niemożliwe.
Na ostatniej naradzie sołtysów podjęliśmy kilka różnych decyzji, które na pewno Państwa zainteresują, a mianowicie:

-zebrania środowiskowe (wiejskie) odbędą się po świętach wielkanocnych kwiecień , maj

-począwszy od miesiąca kwietnia będą się odbywały comiesięczne spotkania sołtysów po kolei we wszystkich miejscowościach na terenie naszej gminy .

-Turniej Wsi Gminy Kaczory odbędzie się 23 lipca w Kaczorach , do punktacji będą wliczone wcześniej odbyte zawody takie jak: mistrzostwa gminy w tenisie stołowym , turniej piłkarski i zawody wędkarskie.

-dożynki gminne odbędą się 27 sierpnia w Rzadkowie.

-gala jeździecka na przełomie czerwca/lipca w Dziembówku.

-ponadto w 2006 roku odbędą się jeszcze następujące imprezy:
  • turniej gmin powiatu pilskiego i być może gmin stowarzyszonych w Stowarzyszeniu Gmin Ziemi Chodzieskiej (najprawdopodobniej 10 września) , oraz zawody strażackie dla gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gmin Ziemi Chodzieskiej.

Mmyślę, że mieszkańców interesuje w jakiej kolejności będą realizowane inwestycje w 2006 r., dlatego podaję przybliżony termin wykonania poszczególnych zadań:

-do końca maja przyłączymy do kanalizacji budynki w Dziembówku (Kasiary)

-do końca maja rozstrzygniemy przetarg na skanalizowanie części wsi Brodna z terminem realizacji inwestycji do końca lipca.

-realizację przebudowy dróg w Dziembówku rozpocznie się po rozstrzygnięciu przez Urząd Marszałkowski sprawy dofinansowania tej inwestycji –taki wniosek gmina złożyła 20 marca tego roku.

-budowę chodników na ul. Kościelnej w Morzewie i Cmentarnej w Dziembowie planujemy w miesiącach maj –czerwiec.

-przebudowa ulicy K/Poczty w Zzelgniewie będzie realizowana w miesiącu lipiec-sierpień.

-naprawa nawierzchni drogi przy blokach w Śmiłowie w maju.

-przebudowa drogi w Jeziorkach lipiec-sierpień

-realizacja robót przy drogach gminnych w Równopolu, Śmiłowie (ul. Kaczorska), Morzewie i Kaczorach (ul. Chodzieska) będą realizowane po podpisaniu umowy ze Starostą pilskim na dostarczenie materiału.

Na kanale Okolinieckim trwają prace modernizacyjne wykonywane przez RDM Wągrowiec, których celem jest osuszanie pól i pastwisk na terenie gminy Wysoka, prace głównie polegają na regulacji Kanału Okalinieckiego co spowoduje zwiększony spływ wody do jeziora Kopcze, o realizację tej inwestycji gmina Kaczory zabiegała od kilku (kilkunastu lat).Z serdecznymi pozdrowieniami
Brunon Wolski –wójt gminy