Drodzy Mieszkańcy gminy Kaczory
          25 maja w naszej gminie obchodzono 15 rocznicę utworzenia samorządu terytorialnego w Polsce. Na uroczystej sesji przypomnieliśmy tych mieszkańców naszej gminy, którzy pracowali w naszych samorządach od początku ich powstania tj. od 1990 roku nie będę przypominał tych osób, bo lista byłaby bardzo długa, a myślę , że znakomita większość mieszkańców zna i pamięta osoby najbardziej zaangażowane w rozwój naszej gminy. Wspólnie z przewodniczącym Rady Gminy panem Stefanem Kowalem podziękowaliśmy wszystkim, którzy swój czas poświęcali dla dobra naszej małej ojczyzny- gminy. Są to w szczególności radni gminy poszczególnych kadencji, sołtysi i rady sołeckie, dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz wszystkich instytucji gminnych, a także pracownicy Urzędu Gminy. Nie byłbym w stanie wszystkich z nazwiska wymienić, bo przecież w rozwój naszej gminy zaangażowani byli prawie wszyscy mieszkańcy naszej gminy- serdeczne wszystkim dziękuję zwłaszcza tym którzy służyli niejednokrotnie dobrym słowem. Dziękuję również tym, którzy nas krytykują, o ile ta krytyka jest konstruktywna i nie ma w niej złośliwości.
Lista naszych osiągnięć w tym ostatnim 15-leciu wspólnej naszej działalności jest imponująca, wymienię tylko niektóre nasze przedsięwzięcia , które uważam za nasze wielkie osiągnięcia i sukces:

-zakończenie wodociągowania wszystkich wsi łącznie z rozbudową hydroforni w Kaczorach i Śmiłowie i remontami pozostałych ( inwestycje zakończono w 1993 roku)
-telefonizacja wszystkich miejscowości (1990-1993)
-gazyfikacja wszystkich miejscowości (1993-1999)
-budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej we wszystkich miejscowościach (1994-2004)
-budowa szkół z salami gimnastycznymi w Śmiłowie i Kaczorach oraz rozbudowa szkoły w Dziembowie i remonty kapitalne wszystkich pozostałych placówek oświatowych
-budowa wiejskich domów kultury we wszystkich miejscowościach oraz Domu Strażaka w Kaczorach.
-budowa dróg : Kaczory-Piła Leszków, Dziembowo –Kalina
-budowa ulic i chodników w Kaczorach a także w innych miejscowościach
-budowa trybun na stadionie w Kaczorach, Dziembowie i Śmiłowie

      To są nasze osiągnięcia inwestycyjne, a przecież inwestycje to nie wszystko. Są jeszcze inne pola naszego działania, na których mamy nie mniejsze osiągnięcia , choćby w oświacie, kulturze w działalności jednostek OSP, kół gospodyń wiejskich.
      Podsumowując mój krótki wywód związany z naszymi osiągnięciami w ostatnim 15-leciu chcę podkreślić, że na nasz sukces pracowaliśmy wszyscy razem, dlatego wszystkim serdecznie dziękuję za współpracę i życzę Państwu i sobie, aby najbliższe lata były również owocne w rozwój naszej gminy.


Z serdecznymi pozdrowieniami

Brunon Wolski
(Wójt Gminy Kaczory)