Szanowni Państwo-mieszkańcy gminy Kaczory
  

      W ostatnim czasie tak jak co roku w pierwszych miesiącach każdego roku trwają podsumowania pracy, osiągnięć w poprzednim roku. Takie podsumowanie ostatnio odbyło się w jednostkach OSP działających na terenie naszej gminy oraz w Policji. Chcę podkreślić , że w obu przypadkach ta ocena była wysoka co oczywiście odzwierciedla zaangażowanie i oddanie swojej pracy zarówno strażaków –ochotników jak również policjantów. I tak dwie jednostki OSP Kaczory i OSP Dziembowo zajęli I miejsce w powiecie pod względem przygotowania bojowego , a pozostałe jednostki typu „S” również były w czołówce Chce podkreślić , że ja osobiście również wysoko oceniam pracę naszych jednostek co wyraziłem w swoich wystąpieniach, gdzie w imieniu wszystkich mieszkańców naszej gminy podziękowałem strażakom za ich ofiarną pracę, zorganizowanie oraz chęć działania i oddanie w sprawie gwarancji poczucia bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim strażakom oraz życzę im, oraz ich rodzinom wiele zdrowia, szczęścia i pomyślności w życiu codziennym. Policjanci pracujący na terenie naszej gminy zostali również bardzo wysoko ocenieni przez swoje władze tj. Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Pile, należy podkreślić ,że jako jednostka gminna (Posterunek Policji w Kaczorach) uzyskali najwyższy wskaźnik wykrywalności dokonanych przestępstw na terenie naszej gminy w powiecie pilskim-86,6%. Jest to również jeden z najwyższych wskaźników w woj. wielkopolskim, gratulujemy naszym policjantom wysokiej oceny, uważam że ich praca jest zauważalna wszystkich naszych mieszkańców, którzy czują się bezpiecznie na terenie naszej gminy. W imieniu mieszkańców podziękowałem policjantom za ich oddanie w pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa naszych mieszkańców, ich praca jest również wysoko oceniona przeze mnie, Radę Gminy oraz sądzę że przez wszystkich mieszkańców naszej gminy. Dziękujemy Wam serdecznie oraz życzymy Wam i Waszym rodzinom wiele zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu codziennym.

  • Odbyło się również w ostatnim czasie zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Kaczorach. Na zebraniu wybrano nowe władze oraz omówiono pracę w minionej kadencji oraz przyjęto plan działania na najbliższe lata. Wędkarzom gratuluję ciekawego hobby oraz dziękuję za troskę i działania na rzecz naturalnego środowiska na terenie naszej gminy. Życzę połamania kijów i taaaaakiej ryby.....

  • W ostatnim czasie nastąpiły rozstrzygnięcia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym na zaskarżenie uchwały Rady Gminy:

    1. Skarga Huberta Karolczaka w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została oddalona jako, że sąd uznał iż w przedstawionej sprawie brak jest dowodów na to, iż interes prawny lub uprawnienia skarżącego zostały naruszone.  
    2. Skarga Inicjatora referendum na rzecz uchwały Rady Gminy Kaczory w przedmiocie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego –skarga została odrzucona ponieważ pełnomocnik pani Irena Sienkiewicz mimo wezwania Sądu do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez przedłożenie pełnomocnictwa nie dopełniła tego jak również mimo wezwania prze Sąd grupy inicjatywnej (p.I. Sienkiewicz,p. D. Pawłowską, p. U.Gruse, p. H. Karolczaka,p. M. Kąckowskiego) do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez podanie imion , nazwisk, adresów wnoszących skargę oraz do podpisania skargi przez te osoby tego nie uiszczono, stąd postanowienie sądu o odrzucenie skargi.

  • Do jednych z najważniejszych prac jakimi będziemy zajmować się w najbliższym czasie będzie opracowywanie Gminnego Programu Rozwoju Lokalnego w którym przyjmiemy do realizacji inwestycje gminne jakie będą realizowane w latach2005,2006 oraz 2007-2013. Do prac nad opracowywaniem tego projektu zostali zaproszeni wszyscy radni , sołtysi oraz pracownicy UG w Kaczorach., jeśli ktoś z mieszkańców chciałby zgłosić swoje propozycje zapraszamy do współpracy. Program o którym mowa będzie niezbędny przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków unijnych. Zakładamy , że Program zostanie opracowany do końca marca tego roku.


Z wyrazami szacunku
 
Brunon Wolski 
(Wójt Gminy Kaczory)