Szanowni Państwo-mieszkańcy naszej gminy         Pozdrawiam serdecznie wszystkich naszych mieszkańców w nowym już 2005 roku . Ostatni okres, czyli ostatnie dni starego 2004 roku , jak również początek 2005 r. to wiele spotkań na terenie gminy organizowanych przez różne grupy społeczne w różnych środowiskach i miejscowościach, na których omawiano pracę, osiągnięcia bądź porażki w 2004 roku oraz plany na 2005r. Wszystkie spotkania odbyły się w bardzo przyjaznej wręcz serdecznej atmosferze co świadczy o tym, że wszyscy zdążamy w tym samym kierunku i chcemy aby żyło się nam coraz lepiej czego przy takiej postawie naszego społeczeństwa jestem pewien, że tak będzie .Wszystkim organizatorom gratuluje pomysłu oraz dziękuję za stworzenie przyjaznej i serdecznej atmosfery, jestem przekonany , że życzenia przekazywane w czasie tych spotkań na pewno się spełnią.
Odbyło się również podsumowanie pracy w roku 2004 w gminie, 29 grudnia zorganizowano spotkanie na którym wspólnie z przew. Rady Gminy p. Stefanem Kowalem podziękowaliśmy wszystkim tym, którzy wnieśli jakikolwiek wkład pracy w rozwój naszej gminy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich instytucji działających na terenie gminy, a więc przed.. jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, prezesi poszczególnych klubów LZS, przew. Kół Gospodyń Wiejskich oraz prezes ZKRP i BWP , sołtysi wsi, dyrektorzy szkół i przedszkoli, dyr., zakładów budżetowych, radni Rady Gminy Kaczory oraz radni Powiatu Pilskiego, byli również zaproszeni goście reprezentujący instytucje powiatowe. Na spotkaniu tradycyjnie jak co roku wręczyliśmy listy gratulacyjne i dyplomy osobom, które najwięcej wkładu włożyły w roku 2004 w różnych dziedzinach życia. (lista wyróżnionych wewnątrz Naszej Gazety Kaczory).
    W związku z tym , że jest to mój pierwszy kontakt z państwem w tym roku na łamach „Naszej Gazety -Kaczory” chciałbym w krótkim wywodzie podsumować rok 2004 i przedstawić plany na 2005 rok.
Mimo wielu nieprzyjemnych zajść na terenie naszej gminy chcę podkreślić , że udało się nam utrzymać jedność wśród wszystkich mieszkańców gminy. Chcę podkreślić , że mimo różnic zdań jakie wystąpiły w ubiegłym roku wszyscy dążymy do tego samego-ciągłej poprawy życia naszych mieszkańców-dążymy do tego od kilkunastu lat i efekty naszych dążeń mamy jak mało kto.
-pobudowano 100% wodociągów, 100% miejscowości zgazyfikowanych, prawie 100% miejscowości skanalizowanych, we wszystkich miejscowościach są wiejskie domy kultury, na terenie gminy mamy 3 stadiony , bardzo dobra baza oświatowa 7 przedszkoli, 7 szkół, dwie sale gimnastyczne są to efekty naszej wspólnej pracy, zaangażowania wszystkich mieszkańców naszej gminy i z tego musimy się cieszyć i mamy się czym chwalić- możemy być dumni z naszych osiągnięć!

Szanowni Państwo!
Najważniejszymi inwestycjami , które będziemy realizować w najbliższych latach to są inwestycje drogowe. W roku 2004 zrealizowaliśmy dwie inwestycje w ramach programu SAPARD- ulice w Kaczorach (Równopolska, Sosnowa, Klonowa, Brzozowa, Kościelna, Nad Stawami) oraz zakończyliśmy budowę drogi Kaczory-Piła. W 2005 roku planujemy realizację następnej inwestycji w ramach programu SAPARD (ulice w Kaczorach) oraz rozpocząć budowę dróg i ulic w Jeziorkach , Dziembówku i Morzewie. Przygotowujemy się do modernizacji lub budowy dróg ulic i chodników we wszystkich miejscowościach naszej gminy. W 2005 roku zamierzamy również rozpocząć budowę sali gimnastycznej w Dziembowie (będzieto trzecia sala gimnastyczna). Inwestycje przewidziane w budżecie, realizowane w 2005 roku będą finansowane w ramach posiadanych środków budżetowych lub pozyskanych z zewnątrz, nie przewidujemy zaciągania kredytów, ponieważ chcemy zredukować nasze zadłużenie. Myślę, że przy poparciu społecznym, na co osobiście liczę, w najbliższych latach zmienimy całkowicie wygląd naszych miejscowości czego sobie i wszystkim naszym mieszkańcom życzę.


Z wyrazami szacunku

Brunon Wolski
(Wójt Gminy Kaczory)