INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Pile I

z dnia 13 września 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Kaczory obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Pile I informuje, co następuje:

 

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16.09.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Kaczory do niżej wymienionych komisji wyborczych:

 

- Nr 1, w liczbie 2, 

- Nr 2, w liczbie 3, 

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 16.09.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Kaczory.

§ 3

W dniu 16.09.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Kaczory odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 4

- Nr 5

§ 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Pile I

 

Daniel Jurkiewicz