Symbol:
5118

Wydział:


Podstawa prawna:
Art. 45 – 58 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388 z późn. zm.)

Opłaty:
- wniosek 5,00 zł
- załącznik do wniosku - 0,50 zł·
- za udostępnienie jednostkowych danych - 30,40 zł


Termin odpowiedzi:
7 dni

Jednostka odpowiadająca:
inspektor d/s ewidencji ludności, spraw wojskowych i obrony cywilnej

Tryb odwoławczy:
Na postanowienie o odmowie udzielenia informacji przysługuje zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego delegatura w Pile za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.


Uwagi:
Brak


Dokumenty
  • Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych

  • Dowód osobisty (do wglądu), pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania m. in. Skarbu Państwa, wezwanie sądu do uzupełnienia braków