Symbol:
6410


Wydział:


Podstawa prawna:
Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).


Opłaty:
Opłata skarbowa:

· za wniosek - 5,00 zł
· wypis z ewidencji karty podmiotu - 3,00 zł (od strony)


Termin odpowiedzi:
Do 14 dni


Jednostka odpowiadająca:
podinspektor d/s księgowości podatkowej

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.


Uwagi:
Odpowiedź udzielana w formie pisemnej i wysyłana listem poleconym za pośrednictwem poczty.


Dokumenty
  • Wniosek o udzielenie pisemnej informacji o przedsiębiorcach