Szanowni Państwo – mieszkańcy gminy Kaczory

Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych w dniu 16 listopada. Szczególnie serdeczne podziękowania składam tym mieszkańcom, którzy poparli moją kandydaturę i zagłosowali na „tak”, co oznacza, że nadal darzą mnie zaufaniem i wierzą, że moje działania będą miały na względzie dobro wszystkich mieszkańców naszej gminy. Ja ze swojej strony obiecuję, że na pewno tak będzie. Dziękuję również wszystkim tym, którzy oddali swój głos na kandydatów na radnych, którzy startowali z listy Komitetu Wyborczego Wyborców „Stabilna Gmina” Brunona Wolskiego. Wprowadzenie dziesięciu radnych z tej listy oraz jednej radnej ze swojej listy, która zadeklarowała współpracę, stwarza nam komfortową sytuację w realizacji programu, który zaprezentowaliśmy Państwu w naszych ulotkach. Liczymy również na to, że pozostali radni będą współpracować konstruktywnie z nami w naszej działalności.

Jeszcze raz w imieniu własnym i radnych z naszego komitetu oraz radnej startującej z własnego komitetu (KWW Zofii Kościelskiej) dziękuję za poparcie i gwarantuję, że nasza gmina nadal będzie „stabilna”. Dziękuję również wszystkim kandydatom na radnych, startujących z różnych list za wykazaną troskę o naszą gminę i wyrażoną chęć działania dla dobra naszych mieszkańców. Życzę wszystkim mieszkańcom, aby udzielone nam poparcie przełożyło się na satysfakcję z naszej działalności i nieograniczoną dumę ze stanu posiadania naszej gminy.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami

Brunon Wolski

/wójt gminy Kaczory/