Szanowni Państwo- mieszkańcy gminy Kaczory

Na terenie naszej gminy w ostatnich dwóch miesiącach odbyło się wiele atrakcyjnych wydarzeń, dzięki którym nasi mieszkańcy i ich pociechy mogli ciekawie spędzić czas. Za najważniejsze uważam dożynki gminne, które odbyły się tym razem w Zelgniewie. Tłumom mieszkańców naszej gminy i gmin sąsiednich społeczność Zelgniewa gotowała serdeczne przyjęcie. Przyjazna atmosfera, o którą zadbali mieszkańcy, a przede wszystkim sołtys wsi pan Bogdan Pszczółka z Radą Sołecką, radnym panem Zbigniewem Zdanowiczem oraz przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich panią Grażyną Piechel-Koschany trwała przez całą uroczystość. W tym miejscu serdecznie dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w przygotowaniach do tego święta, począwszy od księdza kanonika Jerzego Ptacha, proboszcza parafii Śmiłowo oraz księdza Macieja Czerwińskiego, proboszcza parafii Rzadkowo, uczestniczącego w ceremonii odprawienia Mszy św. w intencji rolników, poprzez sołtysa i Radę Sołecką, przewodniczącą KGW z paniami oraz radnego z Zelgniewa, a skończywszy na mieszkańcach, którzy udeorowali swoją wieś. Było to piękne wydarzenie i wszyscy będziemy je wspominali bardzo mile.

Z okazji święta polonów w imieniu wszystkich mieszkańców gminy jeszcze raz gratuluję naszym rolnikom osiągniętych efektów oraz składam serdeczne podziękowania za ich pracę dzięki, której my wszyscy możemy egzystować. Życzę Wam drodzy Rolnicy i Waszym Rodzinom wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, wiele satysfakcji z Waszej trudnej pracy, którą tak bardzo kochacie, a przede wszystkim zdrowia.

17 sierpnia odbyła się kolejna XIII Wielka Gala Jeździecka w Dziembówku, którą zorganizowały: Rada Sołecka i panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Dziembówku, przy współudziale Urzędu Gminy Kaczory oraz głównego inicjatora imprezy Jerzego Cerby z Piły, właściciela Wytwórni Profili Budowlanych z PVC „Profil”.

Zawody przebiegły w miłej, serdecznej atmosferze, za co należą się słowa uznania i podziękowania mieszkańcom Dziembówka, organizatorom z panem sołtysem Janem Robakowskim, Ryszardem Grzelakiem – radnym z Rady Sołeckiej, panią Bożeną Jaworską - przewodniczącą KGW wraz z członkiniami koła oraz wszystkim obecnym na zawodach.

Szczególne słowa podziękowania kieruję do pana Jerzego Cerby, który polubił miejscowość Dziembówko oraz jej mieszkańców i organizuje zawody z roku na rok coraz ciekawsze, a jego profesjonalność w przygotowaniu tych zawodów budzi podziw wśród wszystkich. Dziękuję Panie Jerzy i liczę na dobrą współpracę w tym zakresie.

Dziękuję również wszystkim, którzy uczestniczyli w Turnieju Wsi Gminy Kaczory. Turniej organizowany corocznie od 19 lat sprawia wiele satysfakcji mieszkańcom całej gminy oraz biorącym bezpośrednio udział w zawodach i spełnia wielką rolę w integracji naszej społeczności. Szczególnie gratuluję mieszkańcom Równopola, którzy już po raz drugi wywalczyli pierwsze miejsce oraz drużynom z Dziembowa i Śmiłowa, które uplasowały na drugim i trzecim miejscu. Gratulacje należą się również pozostałym zespołom , zwłaszcza drużynom z mniejszych miejscowości: Krzewiny, Brodnej, Prawomyśla, Jeziorek, które mają trudności z zebraniem reprezentacji, a mimo to uczestniczą w turnieju i zajmują również czołowe miejsca.

Skąłdam serdeczne podziękowania sołtysom, radom sołeckim za trud przygotowania do zawodów. Dziękuję również pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury za popularyzowanie turnieju.

Szanowni Państwo

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2014/2015 życzę naszej społeczności szkolnej, uczniom, nauczycielom, rodzicom oraz wszystkim pracującym w oświacie osiągnięcia jak najlepszych wyników nauczania i wychowania. Życzę wszystkim, aby placówki oświatowe działające na terenie naszej gminy były przyjazne dla osób, które się z nimi stykają, a przede wszystkim dla dzieci. Życzę Wam wszystkim w tym roku szkolnym wszystkiego najlepszego, samych sukcesów pod każdym względem, pomyślności oraz zdrowia.


Z serdecznymi pozdrowieniami

Brunon Wolski

/wójt gminy Kaczory/