Szanowni Państwo – mieszkańcy gminy Kaczory


Prawie wszyscy mieszkańcy naszej gminy są przygnębieni z powodu tak wysokiego wyroku sądu dla pana Henryka Stokłosy. Patrząc obiektywnie, jeśli nawet udowodniono winę panu Henrykowi to większość z nas uważa, że wyrok jest za wysoki i liczymy na to, że sąd wyższej instancji uwzględni również działalność i zasługi pana Henryka dla całego regionu, w którym znajdują się zakłady, będące jego współwłasnością i złagodzi ten wyrok do najniższych z możliwych. Działalność pana Henryka Stokłosy przyczynia się w bardzo dużym stopniu do możliwości egzystowania wielu rodzin (ok. 8 tys. zatrudnionych pracowników), co w dobie wysokiego bezrobocia na terenie naszego kraju, a szczególnie północnej Wielkopolski (brak większych zakładów pracy) jest szczególnie cenne i dla wielu rodzin, pracujących w zakładach pana Henryka jest jedynym źródłem utrzymania. Dzięki zakładom pana Henryka również sytuacja gmin na terenie, których są rozmieszczone te zakłady jest o wiele lepsza, aniżeli pozostałych, w tym naszej gminy. Gmina Kaczory jest szczególnie uprzywilejowana, ponieważ większość zakładów pana Henryka Stokłosy ma siedzibę na terenie naszej gminy, a więc wpływ podatków od nieruchomości budowli, podatku rolnego, a także udziału podatku dochodowego od osób fizycznych (jeden z najwyższych w województwie wielkopolskim dla tego typu gmin) stanowi najwyższy udział naszego budżetu w stosunku do innych podmiotów. Jednak najważniejsze jest to, że około tysiąca osób z naszej gminy znajduje zatrudnienie w zakładach pana Henryka, co przy zatrudnieniu jeszcze w innych zakładach działających na terenie naszej gminy, sprawia że stopa bezrobocia jest jedną z niższych w kraju. Chciałbym również podkreślić pomoc pana Henryka dla wszystkich instytucji i organizacji działających na terenie naszej gminy i nie tylko, w tym również miasta Piły. Pan Henryk Stokłosa pomagał wszystkim, którzy się do niego zwracali (a więc wspierał przedszkola i szkoły, koła gospodyń wiejskich i rady sołeckie, kluby sportowe i jednostki OSP), organizował paczki dla najuboższych w okresie świąt, wspomagał chętnie również gminy przy organizacji różnych uroczystości środowiskowych. Pomagał i był wszędzie gdzie go potrzebowano.


Szanowni Państwo, piszę właściwie o rzeczach, o których prawie wszyscy wiemy, ale myślę, że należało jeszcze raz przypomnieć osobę pana Henryka w tej jakże trudnej dla jego, jego rodziny, przyjaciół i większości mieszkańców naszej gminy sytuacji. Wyrok jaki zapadł był szokiem dla większości z nas i liczymy wszyscy na jego zmianę, tak jak już wspomniałem na początku.

W imieniu wszystkich przychylnych mieszkańców naszej gminy życzymy wytrwania w tych trudnych chwilach i szybkiego powrotu do nas.


Z serdecznymi pozdrowieniami
dla wszystkich mieszkańców gminy Kaczory


Brunon Wolski
/wójt gminy Kaczory/