Szanowni Państwo – mieszkańcy  gminy Kaczory

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców naszej gminy i tych, którzy sympatyzują z naszą gminą po długiej przerwie, spowodowanej moją nieobecnością w pracy. U kresu kończącego się roku 2012, życzę wszystkim Państwu zrealizowania swoich zamierzeń na ten rok, a przed wszystkim zdrowia, które jest tak bardzo potrzebne każdemu z nas. Chcę podkreślić, że zamierzenia inwestycyjne zaplanowane na ten rok przez Urząd Gminy będą zrealizowane. Do najważniejszych zadań w 2012 r. należą: rozpoczęcie budowy krytej pływalni w Kaczorach, rozpoczęcie budowy Wiejskiego Domu Kultury w Jeziorkach, budowa lub remont dróg i chodników na terenie gminy ( w tym roku Śmiłowo, Jeziorki, Brodna, Dziembowo, Kaczory), dokończenie remontu Wiejskiego Domu Kultury w Prawomyślu, remonty budynków, należących do gminy.

Podczas mojej nieobecności na terenie gminy odbyło się wiele uroczystości. Jednym z najważniejszych wydarzeń była organizacja wspólnie z powiatem dożynek gminno-powiatowych w Rzadkowie. W tym miejscu chciałbym pokłonić się naszym rolnikom w uznaniu za ich trud i zaradność w każdej sytuacji. Życzę wszystkim pracującym w rolnictwie i dla rolnictwa wszystkiego najlepszego, zdrowia, pomyślności oraz zadowolenia z osiągniętych efektów swojej pracy. Serdecznie dziękuję wszystkim organizatorom dożynek za wspaniałe przygotowanie uroczystości, ale największe podziękowania kieruję do mieszkańców Rzadkowa , sołtysa wsi Rzadkowo, Koła Gospodyń Wiejskich w Rzadkowie za wzorowe przygotowanie swojej miejscowości oraz stworzenie bardzo przyjaznej atmosfery. Wszyscy przebywający w tym dniu w Rzadkowie, wyrażali się bardzo pochlebnie o mieszkańcach Rzadkowa, wystroju wsi oraz części artystycznej. Dziękuję również serdecznie proboszczowi parafii Rzadkowo, księdzu Maciejowi Czerwińskiemu za odprawienie mszy świętej w intencji rolników oraz wygłoszenie homilii na ich cześć. Dziękuję również wszystkim sponsorom za pomoc w organizacji, szczególnie największemu naszemu przedsiębiorcy panu Henrykowi Stokłosie. Chciałbym, aby ta serdeczność, która towarzyszyła tej doniosłej uroczystości panowała przez cały czas. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.


Szanowni Państwo,

1 listopada obchodziliśmy dzień Wszystkich Świętych. Dzień ten skłaniał do refleksji i wspomnień o naszych zmarłych bliskich i znajomych, z którymi niegdyś mieliśmy przyjemność spotykać się i weselić. Wielu spośród nas musiało już odejść do wieczności. Świadomość, że nie możemy z tymi osobami zamienić słowa, w wielu z nas wywoływała w tym dniu smutek. Niestety życie jest takie jakie jest i musimy pogodzić się z faktem, że nasi bliscy odeszli od nas na zawsze.

Oddaję cześć i hołd wszystkim mieszkańcom naszej gminy, którzy spoczywają na naszych cmentarzach. Wszystkim rodzinom, z powodu śmierci najbliższych, w szczególności tym, których bliscy odeszli w ostatnim roku, składam szczere wyrazy współczucia.

Niech nasi zmarli spoczywają w pokoju.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Brunon Wolski
(wójt gminy Kaczory)