Jan Kieruj, zastępca przewodniczącej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

Do Rady Gminy Kaczory należę od 8 lat. Przez ostatnie 4 lata włożyłem wiele pracy i starań, by nasze miejscowości - Dziembowo i Dziembówko (bo to okręg wyborczy mojego działania) zmieniły się na lepsze. Moja ciężka praca zaowocowała realizacją wielu inwestycji: przebudową dróg, budową nowych chodników, remontem wiejskiego domu kultury, zakupem nowego samochodu pożarniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Dziembowo, której jestem członkiem. Największą inwestycją była jednak rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dziembowie, którą zakończono w lutym bieżącego roku. W wyniku rozbudowy powstała nowoczesna hala sportowa, której wcześniej w Dziembowie brakowało. Tegoroczne obchody święta plonów – dożynki 2010 pokazały, że mieszkańcy naszych miejscowości stanowią zgraną , umiejącą ze sobą współpracować społeczność. Za tą dobrą współpracę wszystkim mieszkańcom serdecznie dziękuję. Przez ostatnią kadencję bardzo dobrze współpracowało mi się również z Radą Gminy Kaczory i z wójtem gminy, panem Brunonem Wolskim. Uważam, że tylko dzięki dialogowi i dobrej współpracy udało nam się osiągnąć sukces.
       
Szanowni Państwo na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom mojej miejscowości za pomoc, życzliwość i współpracę, na które zawsze mogłem liczyć. Życzę Państwu wszystkiego dobrego, zdrowia, pogody ducha i wszelkiej pomyślności.