Podsumowując kadencję Radnego Rady Gminy Kaczory mogę stwierdzić, ze niektóre pomysły, wizje urealniły się, inne nie udało się zrealizować. W okręgu, z którego byłem wybrany na radnego tj. Morzewa i Krzewiny w minionym okresie wyremontowano dom kultury i salę wiejską, założono oświetlenie uliczne w Krzewinie, odnowiono nawierzchnię ulic i położono chodniki w Morzewie. Podobne inwestycje były realizowane z powodzeniem w całej Gminie. Sen z oczu spędza stan dróg powiatowych na terenie Gminy, które znacząco zużyły się w okresie eksploatacji. Myślę, że w przyszłości trzeba ściślej współpracować ze Starostwem Powiatowym w Pile w celu rozwiązania problemu złego stanu dróg. Ponadto należy zwrócić uwagę na nierozwiązany problem skrzyżowania w Śmiłowie, drogi powiatowej z drogą krajową nr 10, jest to jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc na tej drodze. Nie udało się tez pozyskać środków zewnętrznych na inwestycje w szczególności drogowe oraz nie podjęto działań w celu zbudowania boiska Orlik, który w większości Gmin staje się standardem. Społeczeństwo oczekuje też rozpoczęcia budowy basenu, który byłby wykorzystywany w szczególności przez dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum. W związku z kryzysem finansowym na świecie można było odczuć także niższe dochody do budżetu Gminy, co spowolniło znacząco realizację części inwestycji oraz zmusiło do korzystania z kredytów. Oczywiście należy z optymizmem spojrzeć w przyszłość i z większą determinacją działać dla dobra Naszej Gminy, czego Państwu i sobie życzę.


Ryszard Golla
/zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej/