Szanowni Państwo – mieszkańcy gminy Kaczory

 

            Tegoroczna zima daje się we znaki nam wszystkim, ale jednocześnie daje wiele uciechy naszym najmłodszym mieszkańcom. Czasami i starsze osoby mają zadowolenie z takich uroków zimowych, jakie nam w tym roku przysparza aura. Ja ze swojej strony chcę podziękować tym wszystkim, którzy uczestniczą w przezwyciężaniu trudności jakie powodują warunki zimowe, mam tu na myśli  przede wszystkim odśnieżanie chodników i ulic. Co prawda odśnieżanie chodników lub ulic (gdzie nie ma chodników) należą do obowiązków mieszkańców, jednak nie wszyscy do tego się stosują. Na szczęście jest niewiele takich właścicieli posesji przed którymi zalega śnieg, ale są to czasami odcinki bardzo ważne w komunikacji i dlatego jeszcze raz zwracam się z prośbą do tych, którzy lekceważą swoje obowiązki, aby przystąpili do odśnieżania miejsc, do których są zobowiązani. Przecież nam wszystkim zależy na tym, aby nikomu nic się nie stało, zwłaszcza dzieciom udającym się do szkoły lub przedszkola i osobom starszym. Przepraszam również mieszkańców, że nie zawsze w porę są odśnieżane drogi gminne i powiatowe, ale nie zawsze jesteśmy w stanie zareagować na kaprysy pogody. Dziękuję serdecznie również za wyrozumiałość, bo właściwie mało jest reakcji negatywnych z tego powodu ze strony naszych mieszkańców w stosunku do uciążliwości jakie występują. Jestem przekonany, że niebawem atak zimy minie. Póki co, cieszmy się z jej uroków.

 

Szanowni Państwo

 

            W ostatni piątek tj. 5 lutego oficjalnie oddaliśmy do użytku rozbudowaną  Szkołę Podstawową w Dziembowie oraz salę gimnastyczną, co prawda oddanie tego obiektu zakładaliśmy w ubiegłym roku (grudzień), ale myślę, że ten niewielki poślizg nikomu nie zaszkodził.  Oddany obiekt jest piękny architektonicznie i funkcjonalny w użytkowaniu – młodzież (dzieci) uczące się w tej szkole, będą miały takie same warunki jak pozostali uczniowie na terenie naszej gminy (czyli bardzo dobre). Cieszymy się wszyscy z faktu, że nasze szkoły mają bardzo dobre warunki do pracy, a efekty nauczania i uczenia się są tylko wyłącznie w rękach nauczycieli i uczniów. Cieszymy się, wszyscy z tego faktu, że obiecana od lat sala gimnastyczna dla mieszkańców Dziembowa i Dziembówka stała się faktem, tym samym wywiązaliśmy się z naszych zobowiązań  (Rada Gminy i wójt). Powstały obiekt będzie jednym z ładniejszych obiektów na terenie naszej gminy, będzie ozdobą miejscowości Dziembowo i dumą wszystkich mieszkańców naszej gminy. Serdecznie dziękuję panu Andrzejowi Zawistowskiemu z Okonka, właścicielowi Pracowni Projektowej A – Z  oraz panu Piotrowi Barełkowskiemu z Piły – architektowi za zaprojektowanie tak wspaniałego obiektu. Dziękuję serdecznie również panu Józefowi Kądziołce z Margonina, właścicielowi Usługowego Zakładu Murarskiego -  głównemu wykonawcy za bardzo solidne wykonanie zadania wspólnie z Przedsiębiorstwem WENO z Chodzieży, którego właścicielami są panowie Jan Węgrzyn i Piotr Nowacki – dokonaliście szanowni Państwo rzeczy wielkiej dla naszej społeczności. Dziękuję również  panu Tadeuszowi Szmytowi z Margonina – kierownikowi budowy oraz panu Grzegorzowi Witosławskiemu z Piły – inspektorowi  nadzoru budowlanego za bardzo dobre prowadzenie tej budowy, właściwie bezkolizyjnie i bezproblemowo. Współpraca tych wszystkich wymienionych panów wraz ze swoimi współpracownikami przyczyniła się do dobrej atmosfery w czasie realizacji inwestycji, do powstania  inwestycji bardzo dobrej pod względem technicznym, jak i  do dotrzymania przyjętych terminów realizacji. Dziękuję wszystkim serdecznie.

            Oddzielne podziękowania kieruję do pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziembowie Elżbiety Kozak, która kierując tą placówką w trakcie realizacji inwestycji potrafiła wspólnie ze swoimi nauczycielami i pracownikami ułożyć zajęcia dydaktyczne pod względem organizacyjnym, że odbyły się one bezkolizyjnie mimo, iż trwała przecież rozbudowa tej szkoły. Wymagało to wiele wyrzeczeń ze strony pani dyrektor, nauczycieli również uczniów za co serdecznie dziękuję. Myślę, że teraz korzystanie  z tego obiektu będzie  wielką radością dla całej społeczności tej szkoły.

 Dziękuję również za pomoc przy realizacji tego zadania pani dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Zdzisławie Kępczyńskiej oraz pracownikom Urzędu Gminy: pani Katarzynie Sawczak – inspektor ds. gospodarki przestrzennej i dróg, która zorganizowała przebieg i czuwała nad zgodnością przebiegu inwestycji z podpisaną umową oraz pani Karolinie Kieruj -  podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych, która w końcowej fazie budowy przejęła obowiązki od pani Katarzyny.

 Przebudowanie tego obiektu jest sukcesem nie tylko tych wszystkich, których wymieniłem. To także, a może  przede wszystkim, sukces mieszkańców Dziembowa i Dziembówka, Rady Gminy oraz mieszkańców całej naszej gminy.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami

Brunon Wolski
(wójt gminy Kaczory)