Szanowni Państwo – mieszkańcy gminy Kaczory

 

            Od 22 kwietnia odbywają się zebrania środowiskowe we wszystkich miejscowościach, na których najważniejszymi punktami są sprawozdania z działalności poszczególnych sołtysów i rad sołeckich. W większości przypadków rady działają prężnie i mają osiągnięcia w różnych dziedzinach, bądź to uczestniczenie przy realizowaniu inwestycji gminnych, organizowaniu prac we własnym zakresie, bądź organizowanie spotkań okolicznościowych. Sołtysi bardzo dokładnie przedstawiają swoją działalność, co w większości jest aprobowane przez mieszkańców poszczególnych miejscowości.

Zebrania odbywają się w bardzo przyjemnej atmosferze i większość mieszkańców wyraża swoją aprobatę dla poczynań realizowanych również przez Urząd Gminy. Większa część mieszkańców nie stawia sprawy w formie żądań w stosunku do wójta, Rady czy pracowników Urzędu, lecz wyraża przekonanie, że są współuczestnikami wszelkich poczynań, które są realizowane przez te instytucje. Wszyscy działamy na zasadzie współpracy i wzajemnego zrozumienia, bo wszyscy zdążamy w tym samym kierunku polepszenia warunków życia i bytowania naszym mieszkańcom – takie motto przyświeca wszystkim (czytaj większości) mieszkańcom w naszym wspólnym działaniu, tak odbieram postawy ludzi jakie są reprezentowane na zebraniach, tak odbierają również te postawy (co wiem z wymiany poglądów) radni i pracownicy Urzędu Gminy. Jeśli tak jest, to znaczy, że osiągnęliśmy najwyższy poziom naszego wspólnego działania i obcowania, co buduje myśląc o przyszłości naszej gminy. Tak jak podkreślam na wszystkich zebraniach, że wszyscy chcemy tak tworzyć naszą Kaczorską (gminną) rzeczywistość, aby wszyscy mieszkańcy byli zadowoleni z tego, że tu mieszkają i aby wszystkim było dobrze i przyjemnie ze sobą obcować, po prostu być szczęśliwym. Razem osiągnęliśmy wszystko to co mamy i sądząc po atmosferze, jaka panuje na zebraniach wszyscy są zadowoleni z tych osiągnięć, a wzajemne zrozumienie, chęć współpracy i poszanowanie będzie dobrze służyło dalszemu rozwojowi naszej gminy.

Dziękuję wszystkim mieszkańcom naszej gminy za zaangażowanie w polepszaniu naszego bytu, życzę wszystkim pomyślności i zadowolenia z tego, że mieszkają w tym miejscu, w naszej gminie – gminie Kaczory.

           

 

Z poważaniem

Brunon Wolski

(wójt gminy)