Szanowni Państwo – mieszkańcy gminy Kaczory

Pozdrawiam serdecznie – wiosennie wszystkich mieszkańców naszej gminy oraz tych, którzy nie mieszkają u nas, ale są naszymi przyjaciółmi. Wiosna to najpiękniejsza pora roku, ale niesie również ze sobą wiele zagrożeń, ponieważ trudno jest nam nieraz przestawić się na inne warunki bytowania, nieraz rozpiera energia, co sprzyja powstawaniu różnorakich zdarzeń, dlatego apeluję o rozwagę do wszystkich, z troską o to aby nic złego nikomu się nie przytrafiło. Zachwycajmy się pięknem przyrody, która u nas najbardziej widoczna jest wiosną. Szanujmy i egzystujmy razem, bo to przecież daje nam wielką radość. Zwracajmy również uwagę na ład i porządek wokół naszych posesji, porządkujmy nasze zagrody, aby opinia o gospodarności i dbałości o porządek naszych mieszkańców zawsze była aktualna i była przykładem dla wszystkich odwiedzających nasza gminę. Jestem przekonany, że tak będzie i z góry serdecznie wszystkim za to dziękuję.

Szanowni Państwo!

23 marca odbyła się kolejna sesja Rady Gminy, na której między innymi jednogłośnie udzielono absolutorium dla wójta gminy (czyli dla mnie). Ja w tym miejscu chcę nadać szerszy zasięg temu absolutorium, bo przecież tak jak zawsze podkreślam, że sam wójt nie jest w stanie nic zrobić, jeśli nie będzie miał wsparcia, współdziałania ze strony wszystkich, z którymi współpracuję, a więc Przewodniczącego Rady Gminy, radnych, współpracowników (pracowników Urzędu Gminy, dyrektorów i pracowników zakładów i jednostek budżetowych), sołtysów i rad sołeckich, pań zrzeszonych w KGW, strażaków, ogólnie wszystkich mieszkańców, którzy wspierają mnie w moich poczynaniach i wszystkich, którzy współpracują dla tworzenia coraz lepszych warunków bytowania naszym mieszkańcom. Nasze osiągnięcia (wszystkich mieszkańców) z roku na rok są coraz większe, co sprawia, ze żyje nam się coraz wygodniej, lepiej i przyjemniej, wiele osiągnęliśmy również w roku 2008, za co wszystkim serdecznie dziękuję i obiecuję, że przyjęty nasz plan działania na najbliższe lata będzie konsekwentnie realizowany. Specjalne wyrazy szacunku kieruję również do wszystkich, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie naszej gminy, jednoznacznie stwierdzam, że Wasza działalność w najwyższym stopniu nieustannie przyczynia się do szybkiego rozwoju naszej gminy, za co Wam serdecznie dziękuję i życzę Wam i Waszym pracownikom wielu osiągnięć i zadowolenia oraz wymiernych efektów Waszej pracy, które będą Wam dawać pełną satysfakcję.

Kończąc swoje wystąpienie jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję, z okazji udzielenia absolutorium za pracę w 2008 r., za współpracę, za tworzenie dobrej atmosfery – życzliwości i serdeczności wśród wszystkich mieszkańców naszej gminy. Niech ta przyjazna atmosfera trwa w czasie Świąt Wielkanocnych, i w przyszłości niech dopisuje również wszystkim zdrowie, teraz i zawsze.


Z serdecznymi pozdrowieniami
Brunon Wolski
(wójt gminy)