Symbol:
056

Wydział:


Podstawa prawna:
Dział VIII Skargi i wnioski art. 221 – 260 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U z 2002 r. Nr 5, poz. 46).


Opłaty:
Nie pobiera się

Termin odpowiedzi:
30 dni; do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych


Jednostka odpowiadająca:
Sekretarz Gminy

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.


Uwagi:
Obowiązek rejestrowania skarg i wniosków, które wpłynęły do UG w rejestrze ogólnym prowadzonym przez Sekretarza Gminy.

Dokumenty
  • Wniosek, skarga, względnie protokół sporządzony na miejscu

  • Dowód osobisty lub inny dowód tożsamości

  • Dokumenty w sprawie