Szanowni Państwo-mieszkańcy gminy Kaczory

 

    21 października odbyły się wybory do Parlamentu w których większość naszych mieszkańców brała udział. Jeśli chodzi o  kwestie  wyborcze czy to do Parlamentu , czy do samorządu gmina Kaczory, jeśli chodzi o frekwencje, zawsze była w czołówce krajowej. Podobnie i w tym roku frekwencja była zadawalająca.(tym razem mogę stwierdzić , że bardzo wysoka) ponieważ znów osiągnęliśmy wynik wyższy aniżeli średnia krajowa- do głosowania w naszej gminie poszło 57,14% mieszkańców to jest więcej aniżeli w 2005 roku (55,46%) chociaż wynik w 2005 r. dawał nam czołowe miejsce w kraju. Serdecznie dziękuję naszym mieszkańcom za to ,że tak licznie poszli do wyborów bo tylko liczna frekwencja w wyborach jest przeglądem oczekiwań        mieszkańców naszego kraju. Dziękuję za każdy głos, bo każdy głos jest ważny, ponieważ daje pozytywny wyraz  naszego społeczeństwa, a przecież wszystkie poglądy trzeba uszanować i z nimi się liczyć, nawet z tymi którzy uzyskali najmniejsze poparcie , ponieważ są ludzie , którzy na nich głosowali.

Szanowni Państwo!

1` listopada pójdziemy wszyscy na cmentarze w różnych miejscach, aby uczcić pamięć  tych wszystkich z którymi  kiedyś byliśmy razem  z którymi mieszkaliśmy, współpracowaliśmy, z Którymi było nam dobrze, a teraz ich nie ma. Pozostały nam tylko wspomnienia, tęsknota i żal ,że nie możemy znów się z nimi spotkać, porozmawiać , przeprowadzić dyskusję,  czy nawet się wyżalić. Myślę ,że oni są wciąż z nami , bo przecież istnieją w naszych myślach i wspomnieniach.

Pozwólcie szanowni Państwo, że w imieniu własnym, oddam hołd i cześć wszystkim mieszkańcom naszej gminy, którzy odeszli od nas na zawsze. W tym miejscu pozwolę  sobie na wspomnienia tych z którymi współpracowałem na co dzień, pełniąc funkcję wójta, a więc byłą panią poseł na Sejm , radną  RG i sołtysa wsi Dziembówko  śp. Wandę Kledzik, sołtysa wsi Jeziorki  śp. Annę Romaniszyn, sołtysa wsi Śmiłowo śp.Alojzego Górkę, sołtysa wsi Brodna

śp. Tadeusza Witta. Wspominam również mile śp.  proboszcza parafii Rzadkowo ks. Kazimierza Gałdyskiego, proboszcza parafii Dziembowo śp. ks. Wacława  Mruka i proboszcza parafii Morzewo  śp. Ks. Wiesława  Panasiuka.

Wspominam również  współprace z dyrektorami szkół śp. Alfonsa Dureckiego –dyr. szkoły w Śmiłowie , śp. Brunona Matuszaka –dyr. Szkoły w Zelgniewie, dyr. Szkoły w Morzewie sp. Witolda Przybylskiego , śp. Jana Krzyżaniaka-dyr. Szkoły w Śmiłowie, śp. Brunona Nowaka dyr. szkoły w Dziembowie., śp. Henryka Figlewskiego, śp. Edwarda Łukowskiego dyr. szkoły w Brodnej. Wspominam serdecznie swoich kolegów z pracy śp. Elżbietę Chudy i śp. Józefa Odora. Są to piękne wspomnienia  , ponieważ obcowanie z tymi ludźmi zawsze było wielką  ucztą duchową.  Których dotychczas , każdego z osobna wspominam  i pamiętam. Wszyscy oni jak również, których wymienić nie zdołam a są  moim sercu przyczynili się do rozwoju naszej gminy-cześć ich pamięci.

Myślę, że na zakończenie swoich wspomnień chwilę refleksji dla nas wszystkich ubiorę słowami wielkiego poety ks. Jana Twardowkiego „śpieszmy się kochać ludzi,  tak szybko odchodzą”. Co moim zdaniem oznacza , że mamy żyć tak aby nam wszystkim było dobrze.

Tego serdecznie wszystkim naszym mieszkańcom życzę.         

                                                                                         

   
Z wyrazami szacunku

                                                                                                   Brunon Wolski

                                                                                               (wójt gminy Kaczory)