I N F O R M A C J A

WÓJTA GMINY KACZORY

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie udostępniania do wglądu spisu wyborców


Na podstawie art. 36 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy ( Dz.U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.)

Wójt Gminy Kaczory informuje, że :

spis wyborców do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Kaczory w biurze obsługi interesanta ( parter) w godzinach pracy Urzędu

7.15 - 15.15 od 20 kwietnia 2015 r. do dnia 04 maja 2015 r.(poniedziałek).


Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy ( wzór wniosku w załączeniu).


 

Wójt Gminy
/-/ mgr Brunon Wolski

Kaczory, dnia 20 kwietnia 2015 r.