Symbol:
5142

Wydział:


Podstawa prawna:
Art. 92 - 95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.)  


Opłaty:
Opłata skarbowa:

· trzy odpisy są bezpłatne, za każdy następny - 22,00 zł,
· pisemny wniosek - wolny od opłaty


Termin odpowiedzi:
W dniu dokonania zgłoszenia.


Jednostka odpowiadająca:
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy:
Brak


Uwagi:
Brak


Dokumenty
  • Karta zgonu

  • Dowód osobisty osoby zmarłej

  • Paszport (jeżeli jest ważny)

  • Książeczka wojskowa (mężczyźni do 50 roku życia)