Symbol:
5022

Wydział:


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 498 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 833 z późn. zm.).


Opłaty:
Nie pobiera się


Termin odpowiedzi:
30 dni


Jednostka odpowiadająca:
inspektor d/s obsługi sekretariatu


Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania zezwolenia odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w biurze prowadzącym sprawę.


Dokumenty
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej