Symbol:
5140

Wydział:


Podstawa prawna:
Art. 52 - 62 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.)  


Opłaty:
Trzy odpisy bez opłaty skarbowej.
- pisemny wniosek


Termin odpowiedzi:
W dniu dokonania zgłoszenia (ojciec lub matka dziecka)


Jednostka odpowiadająca:
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy:
Brak

Uwagi:
Brak

Dokumenty
  • Dwa dowody osobiste.

  • Aktualny odpis aktu małżeństwa

  • Odpis aktu zgonu (jeżeli matka dziecka jest wdową)

  • Odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (jeżeli matka dziecka jestrozwiedziona)

  • Odpis aktu urodzenia (jeżeli matka dziecka jest panną).