Symbol:
6033

Wydział:


Podstawa prawna:
Art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.).

Opłaty:


Termin odpowiedzi:
Do 30 dni

Jednostka odpowiadająca:
inspektor d/s rolnych i ochrony środowiska

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Kaczory w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Uwagi:


Dokumenty
  • Wniosek do Wójta Gminy Kaczory o wydanie zezwolenia na prowadzenie upraw maku

  • Zawarcie umowy kontraktacyjnej przez prowadzącego uprawę z podmiotem gospodarczym posiadającym zezwolenie Wojewody na prowadzenie kontrakcji maku niskomorfinowego na terenie woj. wielkopolskiego

  • Wysiew wyłącznie kwalifikowanego materiału siewnego maku zakupionego w jednostce kontraktującej