Symbol:
6052

Wydział:


Podstawa prawna:
Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.).  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687). 


Opłaty:
· za wniosek - 5,00 zł,
· za wydanie decyzji zezwalającej - 76,00 zł


Termin odpowiedzi:
Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy


Jednostka odpowiadająca:
inspektor d/s rolnych i ochrony środowiska

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Kaczory w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie.

Uwagi:
Wniosek powinien zawierać:
- rasę psa
- wiek
- miejsce utrzymywania
- płeć

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia


Dokumenty
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną