Symbol:
5148


Wydział:


Podstawa prawna:
Art. 19 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 z późn. zm.),
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.).


Opłaty:
Nie pobiera się.


Termin odpowiedzi:
Do 180 dni.


Jednostka odpowiadająca:
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Stanu Cywilnego
O Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego należy powiadomić USC miejsca zamieszkania Jubilatów.


Dokumenty
  • Akt małżeństwa

  • Dowody osobiste małżonków