Symbol:
5141

Wydział:


Podstawa prawna:
Art. 87 - 88 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.)
Art. 1 – 9 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 z późn. zm.).


Opłaty:
Opłata skarbowa:

· sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł,
· odpisy skrócone - 22,00 zł,
· zapewnienie o braku przeszkód - wolne od opłaty
· za każdy załącznik - wolne od opłaty


Termin odpowiedzi:
W dniu dokonania zgłoszenia, ślub cywilny po upływie 1 miesiąca


Jednostka odpowiadająca:
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego


Tryb odwoławczy:
Brak


Uwagi:
Brak

Dokumenty
  • Dwa dowody osobiste

  • Odpisy aktów urodzeń

  • Odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (jeżeli rozwiedziony).

  • Odpis aktu zgonu (jeżeli wdowa lub wdowiec).