Symbol:
6825

Wydział:


Podstawa prawna:
Art. 30, ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)

Opłaty:
Nie pobiera się.


Termin odpowiedzi:
Uzależniony jest od podjęcia Zarządzenia Wójta Gminy Kaczory


Jednostka odpowiadająca:
inspektor d/s gospodarki nieruchomościami

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.


Uwagi:
Wykupy pod inwestycje różne realizowane są na podstawie wcześniej zaplanowanych inwestycji, oraz decyzji Wójta Gminy, który wydaje zarządzenie. Procedura wykupu gruntu pod inne inwestycje kończy się zawarciem umowy notarialnej w kancelarii notarialnej oraz wypłatą odszkodowania właścicielowi nieruchomości.


Dokumenty