Symbol:
7635

Wydział:


Podstawa prawna:
Podstawa prawna : art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz 1220 ze zmianami).Opłaty:
Nie pobiera się

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni .

Jednostka odpowiadająca:
inspektor d/s rolnych i ochrony środowiska

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem organu , który wydał decyzję
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie .

Opłata skarbowa :
- za odwołanie - 5,00 zł.
- za każdy załącznik - 0,50 zł.


Uwagi:
Wniosek powinien zawierać:
- gatunek usuwanego drzewa
- obwód pnia na wysokości 130cm.
- oznaczenie terenu na którym rośnie drzewo
- przyczynę wycinki
- planowany termin wycinki

Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin , w których można uzyskać kontakt z
wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy .
W przypadku nieruchomości stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela . W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.


Dokumenty
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w wypadku gdy wnioskodawcą jest właściciel posesji w związku z budową domu lub infrastruktury technicznej