Szanowni Państwo-mieszkańcy gminy Kaczory.


          Od kilku lat może kilkunastu zmienia się charakter naszej gminy . Dotychczas zawsze mówiliśmy ,że gmina Kaczory ma charakter typowo rolniczy, (nie ujmując nic naszym wspaniałym rolnikom, którzy gospodarując na słabych glebach osiągają efekty często lepsze od rolników gospodarujących na glebach bardzo dobrych). Należy jednak zauważyć , że w gminie jest zarejestrowanych około 360 podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą. Możemy więc śmiało już mówić , że gmina ma charakter rolniczo-rzemieślniczy. Cieszy mnie i myślę , że wszystkich mieszkańców fakt zróżnicowania społecznego mieszkańców gminy, ponieważ , sprzyja to powstawaniu nowych miejsc pracy ,a zatem zmniejsza się bezrobocie co w naszej gminie jest coraz bardziej zauważalne, a mieszkańcy naszej gminy coraz częściej znajdują pracę w miejscowych zakładach rzemieślniczych bądź u rolników. Rozmawiając z właścicielami niektórych zakładów wiem, że planują w najbliższych latach rozbudowę swoich zakładów, co spowoduje zwiększenie zatrudnienia i powstanie nowych miejsc pracy. Mając na uwadze znaczenie tych dwóch działów staramy się (ja-jako wójt gminy i Rada Gminy) od kilku lat tworzyć jak najlepsze warunki dla rozwoju podmiotów gospodarczych bądź rolnych. Realizujemy to poprzez nie podwyższaniu podatków (od kilku lat) utrzymywaniu na niskim poziomie cen wody i ścieków, budowie, bądź rozbudowie infrastruktury technicznej (woda , kanalizacja, gaz, drogi)zwolnienia z podatku zakładów nowopowstających lub rozbudowujących się (również rolnikom) Należy podkreślić , ze nasi rzemieślnicy mimo bardzo trudnych warunków (mam na myśli bardzo wysokie opłaty jakie ponoszą za prowadzenie swojej działalności) potrafią bardzo dobrze prosperować i osiągają efekty swojej pracy, które są zauważalne na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, krajowym a także zagranicznym.
W ostatnim czasie nasi rzemieślnicy odnosili wiele sukcesów , wymienię kilka z nich z ostatniego okresu: w 2005 r. Przeds. Produkcyjno –Handlowe ‘Paks” spółka z. o.o. w plebiscycie powiatowym ‘Lider Sukcesu” zajęła I miejce , w 2006 r. Zakład Produkcyjno Handlowy „Wokavit” również w plebiscycie „Lider Sukcesu” w powiecie pilskim zajął I miejsce, w 2005 roku w plebiscycie „Siedmiu Wspaniałych” w którym uczestniczymy właśnie od 2005 r. nasze zakłady również zdobyły laury: Zakłady Mięsne w Zelgniewie pani Elżbiety Sorgowickiej- I miejsce, Zakład Produkcyjno Handlowy „Wokavit”- I miejsce wśród czytelników gazety „Poznańskiej” i „Chodzieżanina”, w roku 2006 do plebiscytu „7 wspaniałych” zgłoszono dwa zakłady:
Zakład Produkcyjno Handlowy Tadeusz Stępniewski z Morzewa i Spółka Polsko –Niemiecko –Holenderska „ Kaczory Veneer” z Kaczor. Na pewno nie wymienię wszystkich wyróżnionych zakładów w różnych plebiscytach , bo większość naszych zakładów kwalifikuje się do nagród bądź już zostały nagrodzone w różnych konkursach powiatowych , wojewódzkich, krajowych (jak choćby zakład „Farmutil”H.S . Jednak w tym miejscu chciałbym serdecznie pogratulować i podziękować wyróżnionym jak i wszystkim prowadzącym działalność gospodarczą , ponieważ to Wy, Szanowni Państwo, jesteście siłą napędową gospodarności i zaradności u naszych mieszkańców co sprzyja rozwojowi naszej gminy.
Zakończyły się zebrania sprawozdawczo wyborcze w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy. Na zebraniach tych wybrano nowe zarządy poszczególnych jednostek i komisje rewizyjne. Wszystkim nowo wybranym druhom życzę owocnej pracy na rzecz naszego społeczeństwa . Życzę również tego, aby wasze poświecenie było dostrzegane i docenione przez naszych mieszkańców, co sprawi Wam wielką satysfakcję. Wszystkim tym ,którzy pełnili jakiekolwiek funkcje dotychczas w swoich jednostkach jak i wszystkim druhom strażakom składam serdeczne podziękowania, za Wasz trud i poświęcenie jakie okazywaliście w Waszej działalności dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Serdecznie Wam dziękuję w imieniu własnym i w imieniu wszystkich mieszkańców naszej gminy. W tym miejscu chce przypomnieć wszystkim , że w gminie Kaczory nie ma straży zawodowej , wszyscy strażacy są ochotnikami i dlatego musimy na nich patrzyć zawsze z podziwem i być przyjaźni dla nich w poczynaniach nawet wtedy, kiedy przytrafią się im jakiekolwiek wpadki (oczywiście życzę im aby takich nie było).

Z serdecznymi pozdrowieniami

Brunon Wolski
(Wójt Gminy Kaczory)