Przebudowa drogi gminnej nr 130547P Dziembowo-Dziembówko

Postępowanie prowadzone jest na platformie ZETO PZP pod adresem: https://przetargi.kaczory.pl