Kaczory, dnia 17 lipca 2020 r.

 

 

INFORMACJA Z WYNIKU NABORU

 

ze złożonych ofert pracy w Urzędzie Gminy Kaczory

na stanowisku ds. księgowości budżetowej i kasy

 

 

                Urząd Gminy Kaczory informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Violetta Kuczyńska zamieszkała w Pile.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wymagania - posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, wieloletnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej i predyspozycje do wykonywania zadań na w/w stanowisku.                                                                                    

 

 

/-/ mgr Brunon Wolski