O G Ł O S Z E N I E

R A D A   G M I N Y   K A C Z O R Y

zawiadamia mieszkańców Gminy Kaczory, że

w dniu 27 maja 2020 r.  o godz.  12:00 (środa)

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach

odbędzie się XII sesja Rady Gminy.


                                                  Przewodniczący Rady Gminy
          /-/ Stefan Kowal

 

Porządek XII sesji:

1. Sprawy porządkowe.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaczory na lata 2020 – 2026.
4. Pojęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Morzewo.
5. Informacja o złożonych interpelacjach.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski
8. Zakończenie.


W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w obradach sesji uczestniczyć będą radni oraz ograniczona ilość pracowników Urzędu Gminy. Apeluje się do mieszkańców gminy o rezygnację  z bezpośredniego uczestnictwa w sesji oraz korzystanie z transmisji online.