Informujemy, że sołtysi nie będą pobierać drugiej raty podatku. Wpłat będzie można dokonać na wskazany nr konta bankowego: BS Chodzież O/Kaczory 40 8945 0002 0010 0120 2000 0030