Informacja Wójta Gminy Kaczory w sprawie budowy Fermy Brojlerów Kurzych w m. Brodna