OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

dotyczące wszczęcia postępowania zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych pn.: "Budowa dwutorowej elektroenergetycznej linii napowietrznej 400 kV Bydgoszcz Zachód - Piła Krzewina (Etap II)w zakresie od słupa nr 189 (z wyłączeniem słupa nr 189) do słupa nr 203 (z wyłączeniem słupa nr 203) w ramach zadania budowa linii 400 kV Piła Krzewina - Bydgoszcz."