Informacja Wójta Gminy Kaczory dotycząca rozbudowysieci elektroenergetycznej 220/110 kV Piła Krzewina

o rozdzielnię 400 kV wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi