INFORMACJA

Wójt Gminy Kaczory

podaje do publicznej wiadomości, że dnia 26 lipca 2016 r. na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Gminy w Kaczorach przy ul. Dworcowej 22 zostały wywieszone na okres 21 dni następujące zarządzenia:

- Zarządzenie Nr 23/2016 w sprawie wykazu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy przeznaczonego do sprzedaży

- Zarządzenie Nr 24/2016 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Równopolu