INFORMACJA

Wójt Gminy Kaczory


podaje do publicznej wiadomości, że dnia 21 czerwca 2016 r. na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Gminy w Kaczorach przy ul. Dworcowej 22 zostało wywieszone na okres 21 dni następujące zarządzenie:


- Zarządzenie Nr 17/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy, położonej w Kaczorach przy ul. Chodzieskiej przeznaczonej do sprzedaży