OGŁOSZENIE


RADA GMINY KACZORY


zawiadamia mieszkańców Gminy Kaczory, że


w dniu 18 marca 2016 r. o godz. 12oo (piątek)


w sali wiejskiej przy OSP Kaczory, Plac Jana Pawła II


odbędzie się XI sesja Rady Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy

/-/ mgr inż. Stefan KowalPorządek XI sesji Rady Gminy Kaczory:


 1. Sprawy porządkowe.

 2. Interpelacje i zapytania radnych.

 3. Informacja nt. działalności w minionym okresie:
  -
  przewodniczących Komisji,
  -
  Wójta Gminy.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – działka nr 280/12.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo – fragment ulicy Kaczorskiej.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy drodze powiatowej Kaczory – Morzewo.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie środków stanowiących fundusz sołecki.

 9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kaczory.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kaczory dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej lub gimnazjum.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaczorach do realizacji zadań w zakresie świadczenia wychowawczego.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kaczory w 2016 roku.

 13. Podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia rocznego planu pracy:
  -
  Komisji Rewizyjnej,
  -
  Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
  -
  Komisji Zdrowia Oświaty Kultury i Sportu,
  -
  Komisji Rozwoju Gospodarczego Praworządności i Budżetu.

 1. Zapytania i wolne wnioski.

 2. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

 3. Zakończenie.