INFORMACJA

Wójt Gminy Kaczory

podaje do publicznej wiadomości, że dnia 23 lutego 2016 r. na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Gminy w Kaczorach przy ul. Dworcowej 22 zostało wywieszone na okres 21 dni następujące zarządzenie:

- Zarządzenie Nr 7/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością Gminy przeznaczonej do dzierżaw.