INFORMAC JA

WÓJTA GMINY KACZORY

z dnia 6 października 2015 r.

o składach osobowych obwodowych komisji wyborczych


 

Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.), § 10 ust. 1 i 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz. 345 i z 2015 r. poz. 223 i 827)


Wójt Gminy Kaczory podaje do publicznej wiadomości

składy obwodowych komisji wyborczychObwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Śmiłowie

siedziba OKW: Wiejski Dom Kultury Śmiłowo, Osiedle Sportowe 1


L.p.

Imię (imiona) i nazwisko,

miejscowość

Podmiot zgłaszający kandydata1.


2.


3.4.


5.


6.


7.


8.


Ewa Maria Zabel;

zam. Śmiłowo

Julia Weronika Sobecka

zam. Kaczory

Dominika Karina Deresz;

zam. Dziembówko

Tomasz Stodolski;

zam. Kaczory

Marzena Sylwia Kroll;

zam. Brodna

Aneta Anna Czaja – Król; zam. Jeziorki

Waldemar Matuszak;

zam. Śmiłowo

Kryspin Paweł Hutek;

zam. Rzadkowo


osoba wskazana przez Wójta

(art. 182 § 2a Kodeksu wyborczego)

Komitet Wyborczy KORWiN


Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda PetruKomitet Wyborczy Wyborców Jana Augustyna


Komitet Wyborczy Wyborców Eligiusza Piotra Komarowskiego

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP


Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość


Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Kaczorach

siedziba OKW: Gminny Ośrodek Kultury Kaczory, ul. Pilska 1a


L.p.

Imię (imiona) i nazwisko,

miejscowość

Podmiot zgłaszający kandydata1.


2.


3.


4.5.


6.


7.


8.


9.


Monika Sylwia

Baszczyn; zam. Kaczory

Dawid Frankowski;

zam. Rzadkowo

Marcin Sławomir Szpek zam. Dziembówko

Katarzyna Banaszkiewicz;

zam. Kaczory

Aleksandra Brylańska; zam. Kaczory

Jadwiga Ewa Martenka; zam. Kaczory

Róża Ludwikowska; zam. Dziembówko

Magdalena Szykowna; zam. Kaczory

Wioletta Magdalena Pomierska;

zam. Kaczory


osoba wskazana przez Wójta

(art. 182 § 2a Kodeksu wyborczego)

Komitet Wyborczy KORWiN


Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru


Komitet Wyborczy Wyborców Jana AugustynaKomitet Wyborczy Wyborców Eligiusza Piotra Komarowskiego

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP


Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość


Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz 15”


Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Dziembowie

siedziba OKW: Wiejski Dom Kultury Dziembowo 33


L.p.

Imię (imiona) i nazwisko,

miejscowość

Podmiot zgłaszający kandydata1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.8.


Katarzyna Justyna

Sawczak; zam. Kaczory

Jakub Radka;

zam. Kaczory

Elżbieta Teresa Rogacka; Dziembówko

Magdalena Joanna Młynarek; Dziembówko

Klaudia Gapińska;

zam. Dziembowo

Paweł Śpiewak;

zam. Kaczory

Dawid Michał Kołutkiewicz;

zam. Dziembówko

Aneta Ewa Gonia;

zam. Dziembowo


osoba wskazana przez Wójta

(art. 182 § 2a Kodeksu wyborczego)

Komitet Wyborczy KORWiN


Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru


Komitet Wyborczy Wyborców Jana Augustyna


Komitet Wyborczy Wyborców Eligiusza Piotra Komarowskiego

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP


Komitet Wyborczy Prawo i SprawiedliwośćKomitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Rzadkowie

 

siedziba OKW: Wiejski Dom Kultury Rzadkowo 17


L.p.

Imię (imiona) i nazwisko,

miejscowość

Podmiot zgłaszający kandydata1.2.3.


4.


5.


6.


7.


8.


Iwona Helena

Świątkowska;

zam. Prawomyśl

Bartosz Marek Zieliński;

zam. Rzadkowo

Wojciech Ligenza;

zam. Rzadkowo

Piotr Gruse;

zam. Kaczory

Natalia Banaszkiewicz;

zam. Kaczory

Magdalena Maria Zabel;

zam. Rzadkowo

Beata Maria Rentz;

zam. Kaczory

Magdalena Anna Cebeniak;

zam. Rzadkowo


osoba wskazana przez Wójta

(art. 182 § 2a Kodeksu wyborczego)


Komitet Wyborczy KORWiNKomitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru


Komitet Wyborczy Wyborców Jana Augustyna


Komitet Wyborczy Wyborców Eligiusza Piotra Komarowskiego

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP


Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość


Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Morzewie

siedziba OKW: Wiejski Dom Kultury Morzewo 152


L.p.

Imię (imiona) i nazwisko,

miejscowość

Podmiot zgłaszający kandydata1.


2.3.


4.


5.


6.


7.


8.


Maria Stodolska;

zam. Kaczory

Mikołaj Wojciech Ligenza;

zam. Rzadkowo

Izabela Giers;

zam. Dziembówko

Dorota Zimna;

zam. Morzewo

Paula Marta Zimna;

zam. Morzewo

Magdalena Bochyńska;

zam. Morzewo

Martyna Rentz;

zam. Kaczory

Danuta Maria Kończak;

zam. Morzewo


osoba wskazana przez Wójta

(art. 182 § 2a Kodeksu wyborczego)

Komitet Wyborczy KORWiNKomitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru


Komitet Wyborczy Wyborców Jana Augustyna


Komitet Wyborczy Wyborców Eligiusza Piotra Komarowskiego

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP


Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość


Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo LudoweW Ó J T /-/
mgr Brunon Wolski