TEREN INWESTYCYJNY – KACZORY


Położenie

Teren inwestycyjny położony jest w Kaczorach przy ul. Dziembowskiej. Usytuowany jest w odległości 7 km od drogi krajowej nr 10 oraz 9 km od drogi krajowej nr 11. W jego bliskim sąsiedztwie przebiega zmodernizowana droga gminna o nawierzchni bitumiczno-asfaltowej. Teren inwestycyjny oddalony jest od miasta powiatowego Piły o 9 km. Od stolicy Wielkopolski Poznania dzieli go 91 km, a od najbliższego międzynarodowego lotniska Poznań - Ławica - 93 km.

Teren i jego charakterystyka geodezyjno-prawna

Całkowita powierzchnia terenu inwestycyjnego wynosi 68000 m2. W skład terenu wchodzą dwie działki niezabudowane. Istnieje możliwość podziału powierzchni.


Numery ewidencyjne i KW działek składających się na teren inwestycyjny

Nr ewidencyjny działki 1: 17/4, KW działki 1 : PO1H/00029012/2

Nr ewidencyjny działki 2: 11/2 KW działki 2:PO1H/00018725/3

Sytuacja prawna terenu inwestycyjnego jest uregulowana.

Księga wieczysta dostępna jest w Sądzie Rejonowym w Chodzieży.


Obecny sposób użytkowania terenu

Rolniczy


Forma wykorzystania terenu

Zgodnie z istniejącym planem zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny. Preferowane są inwestycje nieuciążliwe dla środowiska naturalnego.


Uzbrojenie

Woda: w odległości 500 m od terenu inwestycyjnego

Kanalizacja: w odległości 500 m od terenu inwestycyjnego

Gaz: na terenie inwestycyjnym

Prąd: na terenie inwestycyjnym


Forma zbycia

Sprzedaż


Cena terenu inwestycyjnego

Do negocjacjiWłaściciel terenu inwestycyjnego

Gmina Kaczory


Kontakt

Urząd Gminy Kaczory

ul. Dworcowa 22

64-810 Kaczory

osoba do kontaktu : Maria Stodolska - inspektor ds. gospodarki nieruchomościami,

tel. 67 2842 371 wew. 38

mail. rolnictwo@kaczory.com.pl