INFORMACJA

Wójt Gminy Kaczory

podaje do publicznej wiadomości, że dnia 2 lutego 2015 r. na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Gminy w Kaczorach przy ul. Dworcowej 22 zostało wywieszone na okres 21 dni zarządzenie w sprawie wykazania do najmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na siłownię:

- Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego, położonego w Kaczorach w budynku gminnej pływalni przy ul. Dziembowskiej przeznaczonego do najmu na okres do 3 lat.