INFORMACJA


Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”

zaprasza na spotkanie konsultacyjne

w dniu 23 stycznia 2015 r. (piątek) o godz. 1200

w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach.

Konsultacje dotyczą przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020 (w tym Gminy Kaczory).

Spotkanie poprowadzi pan Paweł Michalski – Dyrektor Biura LGD „Krajna nad Notecią”.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich zainteresowanych,  w  tym sołtysów, przedstawicieli KGW, klubów sportowych, przedsiębiorców.

Kaczory, 14.01.2015 r.