Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Kaczory

Lp. Nazwa rejestru Sposoby i zasady udostępniania rejestru Stanowisko prowadzace rejestr
1 Rejestr skarg i wniosków na wniosek Sekretarz Gminy
2 Rejestr zamówień publicznych na wniosek inspektor d/s inwestycji i zamówień publicznych
3 Rejestr zarządzeń Wójta do wglądu Sekretarz Gminy
4 Rejestr aktów prawa miejscowego do wglądu Sekretarz Gminy
5 Rejestr uchwał rady gminy do wglądu inspektor d/s kadrowych i obsługi Rady Gminy
6 Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy do wglądu inspektor d/s gospodarki przestrzennej i dróg
7 Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym do wglądu inspektor d/s gospodarki przestrzennej i dróg
8 Rejestr wydanych upważnień i pełnomocnictw do wglądu Sekretarz Gminy