INFORMACJA
 

Wójt Gminy Kaczory

podaje do publicznej wiadomości, że dnia 1 lipca 2014 r. na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Gminy w Kaczorach przy ul. Dworcowej 22 zostało wywieszone na okres 21 dni zarządzenie w sprawie wykazania nieruchomości do sprzedaży:

  • Nr 30/2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy, położonych w Dziembówku przeznaczonych do sprzedaży