INFORMACJA

                             Wójt Gminy Kaczory

 

podaje do publicznej wiadomości, że dnia  2 lipca  2013 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Gminy     

w Kaczorach przy ul. Dworcowej 22 zostały wywieszone na okres 21 dni

zarządzenia w sprawie wykazania nieruchomości do sprzedaży:

 

-         Nr 26/2013 w sprawie  wykazu  nieruchomości przeznaczonej

do sprzedaży, położonej w Kaczorach

-         Nr 27/2013 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej

do sprzedaży, położonej w Brodnej