Informacja

Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” informuje, że okres składania deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedłuża się do dnia

14 czerwca 2013 r.


 

Kaczory 21 maj 2013 r.